€16
mzda
Mzdy
Pri spracovaní viac ako 9 miezd je cena už od 12€
  • Spracovanie miezd
  • Vzory dokumentov
  • Odosielanie výkazov
  • Prihlasovanie zamestnancov
  • Poradenstvo
€35
hodina
Ostatné služby
Cena za jednotlivé služby je rôzna preto nás neváhajte kontaktovať s akoukoľvek otázkou
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Správa platobného styku
  • Spotrebné dane
  • BackOFFICE
  • Ostatné odborné služby

Online cenník

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu v 3 jednoduchých krokoch

1 Informácie o spoločnosti

Mzdové účtovníctvo 0 - 0

2 Počet jednotlivých dokladov

Účtovníctvo 0 - 0

3 Kontaktné informácie

Celková odhadovaná cena 0 - 0 / mesiac