€15
mzda
Mzdy
Pri spracovaní väčšieho množstva miezd cena už od 12€
  • Spracovanie miezd
  • Vzory dokumentov
  • Odosielanie výkazov
  • Prihlasovanie zamestnancov
  • Poradenstvo
€35
hodina
Ostatné služby
Cena za jednotlivé služby je rôzna preto nás neváhajte kontaktovať s akoukoľvek otázkou
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Správa platobného styku
  • Spotrebné dane
  • BackOFFICE
  • Ostatné odborné služby
0
Mzdové účtovníctvo
description

Váš mesačný počet jednotlivých dokladov

za mesiac
za mesiac
Účtovníctvo
Odhadovaná cena €