Digitálne účtovníctvo, Účtovníctvo a dane

Digitalizácia účtovníctva je tu!

Tak a je to tu. V našom blogu Koniec papierovania, prichádza digitalizácia účtovníctva sme vás informovali o pripravovanej zmene v oblasti vedenia účtovníctva a archivácie dokladov v elektronickej podobe. Dňa 02.11.2021 bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorou dostala zelenú nielen elektronická archivácia účtovných dokladov. Touto novelou sa tak zjednoduší spôsob vedenia účtovníctva, ale aj odovzdávanie a zasielanie dokladov do účtovníctva. 

Naša spoločnosť sa na túto situáciu dlhodobo pripravovala a pre našich klientov sme si pripravili novinku tzv. Online šanónOnline šanón je cloudovým úložiskom, ktoré na jednej strane slúži nám – účtovníkom a na strane druhej má slúžiť hlavne vám – naším klientom. Primárnym cieľom v tejto oblasti je poskytnutie cloudového priestoru so všetkými informáciami a potrebnými dokumentami týkajúcimi sa vašej spoločnosti. Prostredníctvom tohto úložiska nám môžete nahrávať doklady do účtovníctva, získavať informácie z účtovníctva a tiež bude slúžiť ako archív účtovných dokladov pre potreby zákona o účtovníctve.  

Spomínaná novela zákona do účtovníctve vstúpi do platnosti dňa 01.01.2022. V prípade, že by ste mali záujem a chceli by ste využívať prístup do nášho Online šanónu už skôr, kontaktujte svojho účtovníka a on vám poskytne bližšie informácie ohľadne ďalšieho postupu. Okrem toho pre vás pripravujeme aj sériu blogov ako samotný Online šanón funguje. Prvý blog z tejto série je už teraz k dispozícii. Prináša bližšie informácie o tom čo to vlastne Online šanón je a ako cez neho viete nahrať doklady pre svojho účtovníka. 

V prípade, že ešte nie ste našim klientom, ale máte záujem využívať inovatívny prístup k vedeniu svojho účtovníctva, tak sa naším klientom môžete jednoducho stať – stačí vyplniť kontaktný formulár