Účtovníctvo a dane

Finančná správa spustila saldokonto pre klientov

Finančná správa prináša skvelú novinku pre daňovníkov a to v podobe spustenia elektronického saldokonta. 

Každý jeden daňovník má možnosť od 15.04.2021 sledovať si aktuálny stav účtu, tzn. že má možnosť vidieť svoj prehľad o nedoplatkoch resp. preplatkoch na všetkých daniach (preddavkoch) voči finančnej správe. Uvedená skutočnosť platí pre daňovníkov, ktorí aktívne komunikujú len elektronicky s finančnou správou.  

Ak ste klientom LASSARDu, máte prostredníctvom nás vytvorenú väzbu na elektronickú komunikáciu a chceli by ste vedieť váš aktuálny stav účtu voči finančnej správe (nedoplatok/preplatok), tak stačí ak napíšete e-mail svojmu internému účtovníkovi s požiadavkou o vyčíslenie aktuálneho stavu za konkrétnu spoločnosť.  

V prípade, že by ste mali záujem prečítať si oficiálnu tlačovú správu v rámci spustenia saldokonta, tak ju nájdete na tomto odkaze:   
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/
Tlacove_spravy/Rok_2021/2021.04.12_TS_saldokonto.pdf