Účtovníctvo a dane

Koniec papierovania, prichádza digitalizácia účtovníctva

Od 1.1.2022 môžeme očakávať viaceré zmeny v oblasti digitalizácie účtovných dokumentov a archivácie účtovníctva, ktoré pripravil rezort Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tieto zmeny pomôžu hlavne podnikateľom, účtovníkom a rôznym iným kontrolovaným inštitúciám zefektívniť a zjednodušiť celkový systém účtovníctva. Účinnosť zmeny je navrhovaná od 1.1.2022, ale čaká sa ešte na schválenie parlamentu a následné podpísanie návrhu zákona prezidentkou. 

Čo je vlastne predmetom zmien novely v rámci “digitalizácie účtovníctva” ? 

  • vedenie účtovníctva v “elektronickej podobe” 
  • elektronická archivácia dokumentov 
  • skenovanie dokumentov bez zaručenej konverzie 

V súčasnosti platí pravidlo archivácie účtovných dokumentov v papierovej forme, pričom daňovník mohol previesť svoje dokumenty aj do elektronickej podoby. Ak by ste ale chceli svoje účtovníctvo archivovať iba v elektronickej podobe, tak ste odkázaný na zaručenú konverziu, čo v praxi znamená, že každý dokument prevedený do elektronickej formy by ste si museli nechať overiť na pošte alebo u notára. Touto navrhovanou zmenou budú môcť byť dokumenty archivované už len elektronicky a bez súčasnej povinnosti elektronickej konverzie a daňovníci tak budú môcť šetriť nielen náklady na papier, ale aj životné prostredie. O bližších informáciách v rámci navrhovaných zmien Vás budeme informovať v ďalšom blogu.  

Všetkých klientov LASSARDu v blízkej dobe budeme informovať o spôsobe vedenia účtovníctva v “elektronickej podobe”, ktorý uľahčí spoluprácu.    

V prípade, že by ste mali záujem prečítať si oficiálnu tlačovú správu, tak ju nájdete na tomto odkaze: 

https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/podnikatelom-pomoze-zjednodusenie-uctovnictva.html?forceBrowserDetector=pc