Business, Účtovníctvo a dane

Koniec platnosti e-kasa certifikátov

Podnikatelia, ktorí používajú na svoju činnosť online registračnú pokladnicu (ORP alebo tzv. e-kasa) by mali v súčasnej dobe zbystriť pozornosť a skontrolovať si svoje autentifikačné údaje v eKase. Autentifikačné údaje, ktoré im boli vydané majú platnosť len dva roky. Najmä kvôli bezpečnosti je potrebné tieto údaje do e-kasy nahrávať nanovo. Výmenu autentifikačných údajov môže podnikateľ spraviť kedykoľvek pred uplynutím ich platnosti. Táto povinnosť sa netýka podnikateľov používajúcih virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) na portáli finančnej správy. V prípade používania VRP nie je potrebné vykonať žiadnu akciu.

Povinnosť pre podnikateľov začať používať e-kasu bola najneskôr do 30. júna 2019. Keďže v súčasnej dobe dochádza k ukončeniu platnosti autentifikačných údajov, je potrebné zabezpečiť ich nevyhnutnú výmenu. O ukončení platnosti údajov automaticky upozorní podnikateľa aj jeho ORP a to minimálne 30 dní pred uplynutím ich platnosti.

Informácie o postupe a nahratí nových autentifikačných certifkátov Vám poskytnú servisný technici, ktorý spravujú vašu ORP. Nové autentifikačné údaje je možné vytvoriť len na portáli Finančnej správy v zóne eKasa. Preto je potrebné, aby ste oslovili Vášho účtovníka, ktorý má do tejto zóny prístup s požiadavkou na vytvorenie nového certifikátu. V prípade ak ste nový certifikát neobdržali prosím kontaktujte vášho účtovníka.

Viac podrobných informácií nájdete na stránke finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa