Business, Koronavírus opatrenia

Korona príspevky čaká od júla zmena!

Od júla sa mení spôsob, akým sa budú vyplácať korona príspevky pre zamestnávateľov a živnostníkov v rámci opatrení Prvá Pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo, že v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou dôjde k zmene prístupu pri priznávaní finančných príspevkov pre zamestnávateľov a živnostníkov. Od 1. júla 2021 bude výška týchto príspevkov závislá od platného COVID automatu.

Konkrétne bude pomoc z týchto opatrení rozdelená do 4 fáz a to vždy podľa toho, v akej fáze epidemiologickej situácie sa bude Slovensko nachádzať.

FÁZA 0

 • žiadny z okresov nie je v 1. – 4. fáze varovania podľa COVID automatu
 • v stupni „Monitoring“ je aspoň 40 okresov
 • neposkytuje sa žiadna pomoc

FÁZA 1

 • celonárodný COVID automat je v 1. – 4. fáze varovania
 • v stupni „Monitoring“ je maximálne 39 okresov
 • príspevky sa poskytujú podľa opatrení PRVÁ POMOC:
  •  príspevok na zamestnancov pri prekážkach na strane zamestnávateľa (opatrenia 1 a 3A) vo výške 80 % z hrubej mzdy
  •  živnostníci môžu čerpať príspevok 2, resp. 4A (vo výške max. 540 €, resp. 210 €)
  •  opatrenie 3B sa neposkytuje

FÁZA 2

 • celonárodný COVID automat je v 1. – 2. fáze varovania
 • príspevky sa poskytujú podľa opatrení PRVÁ POMOC+:
  •  príspevok na zamestnancov pri prekážkach na strane zamestnávateľa (opatrenia 1 a 3A) vo výške 80 % z celkovej ceny práce
  •  živnostníci môžu čerpať príspevok 2, resp. 4A (vo výške max. 810 €, resp. 315 €)
  •  opatrenie 3B sa neposkytuje

FÁZA 3

 • celonárodný COVID automat je v 3. – 4. fáze varovania
 • príspevky sa poskytujú podľa opatrení PRVÁ POMOC++:
  •  príspevok na zamestnancov pri prekážkach na strane zamestnávateľa (opatrenia 1 a 3A) vo výške 100 % z celkovej ceny práce
  •  živnostníci môžu čerpať príspevok 2, resp. 4A (vo výške max. 870 €, resp. 360 €)
  •  opatrenie 3B sa poskytuje v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa (v rozmedzí 330 € – 870 €)

Pre zistenie aktuálneho stavu COVID automatu môžete použiť webstránku: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Pre lepšiu ilustráciu prikladáme aj grafiku s rozdelením jednotlivých typov pomocí s finančnými príspevkami podľa opatrení pre korona príspevky:

ZDROJ: https://www.pomahameludom.sk/