Účtovníctvo a dane

Lehota na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Ak ste v roku 2020 využívali vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Na základe novely zákona o dani z motorových vozidiel sa však mení lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Nový termín pre rok 2020 je 31.03.2021

Daňovníci so zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021 majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31.03.2021. Z uvedeného vyplýva, že daňovník musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 do 31.03.2021. V termíne do 31.03.2021 je zároveň daňovník povinný daň z motorových vozidiel aj zaplatiť.

Aktuálne ešte nie je na portáli finančnej správy zverejnený nový formulár daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Po jeho zverejnení vám v rámci našich služieb pripravíme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a poskytneme vám potrebné inštrukcie k jej úhrade.

V prípade, že by ste mali záujem prečítať si viac informácií o dani z motorových vozidiel, nájdete ich na stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/info-dzmv