Michal Murín

Partner | Kontroling

VZDELANIE

Ekonomická univerzita v Bratislave
Účtovníctvo a audítorstvo

NIEČO O MNE

Súčasťou LASSARD tímu som od roku 2016 a okrem spracovania účtovníctva mám na starosti kontrolnú činnosť zameranú na vecnú a formálnu správnosť účtovania u všetkých našich klientov. V rámci tejto kontroly sa snažíme odhaliť prípadné nezrovnalosti, ktoré by mohli v účtovníctve u klientov vzniknúť a spôsobiť nesprávnu interpretáciu priebežných výsledkov počas roka. Takisto sa venujem výstupným reportom a snažím sa prichádzať s nápadmi ako čo najlepšie poskytnúť klientom všetky potrebné údaje z účtovníctva. Ak preto máte nejaké nápady alebo otázky ohľadom tejto problematiky, neváhajte mi napísať!

Ak práve nie som pri počítači, tak som pravdepodobne niekde na turistike v horách alebo oddychujem na gauči a sledujem obľúbený seriál.