Mzdy, Účtovníctvo a dane

Minimálna mzda od 01.01.2023

Od 1.1.2023 sa opäť mení výška minimálnej mzdy. Zákonom stanovená minimálna mzda je od 01.01.2023 vo výške 700 € mesačne prípadne 4,023 € za hodinu pri pracovnom čase 40 hodín za týždeň. V porovnaní s rokom 2022 sa minimálna mzda zvýši o 54 € za mesiac resp. o 0,31 € za hodinu.

Pri výpočte správnej minimálnej mzdy však netreba zabúdať ani na stupeň náročnosti práce. Pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa v roku 2023 minimálna mzda vypočíta nasledujúcim vzorcom: (mesačná minimálna mzda 2023 (700 €) – mesačná minimálna mzda 2020 (580 €)) + mesačná minimálna mzda 2021 (580 €) * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce. Koeficient je v rozmedzí 1,0 až 2,0 pričom stúpa vždy o 0,2 za každý stupeň náročnosti práce. 

Mesačná minimálna mzda podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce od 01.01.2023: 

Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mesačná mzda 
1,0 700 € 
1,2 816 € 
1,4 932 € 
1,6 1048 € 
1,8 1164 € 
2,0 1280 € 
Tabuľka minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti práce (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Pre lepšie pochopenie stupňa náročnosti práce uvádzame možné príklady povolaní podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce:

Stupeň náročnosti prácePovolanie
1upratovač/upratovačka
2administratívny pracovník/administratívna pracovníčka, pokladník/pokladníčka
3účtovník/účtovníčka
4hlavný účtovník/hlavná účtovníčka
5manažér/manažérka výroby
6generálny riaditeľ/generálna riaditeľka
Príklady povolaní podľa stupňa náročnosti práce (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Ak ste klientom spoločnosti LASSARD a máte vy alebo vaši zamestnanci nastavenú minimálnu mzdu, tak od januára vám ju automaticky navýšime na zákonom stanovenú výšku. (ak nám neuvediete inú, vyššiu mzdu). Túto zmenu budete vidieť vo výplatných páskach a platobných príkazoch, ktoré obdržíte vo februári.