Mzdy

Minimálna mzda v roku 2021

Od 1.1.2021 je zákonom stanovená minimálna mzda vo výške 623€ mesačne prípadne 3,580€ hodinovo. Minimálna mzda sa každý rok mení podľa automatického vzorca. Ten určuje minimálnu mzdu ako 57% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2019. Teda dva roky pred kalendárny rokom za ktorý sa minimálna mzda určuje.

Mzda zamestnancov teda nemôže byť menej ako spomínaných 623€ mesačne alebo 3,580€ za hodinu. V prípade ak je mzda nižšia je potrebné spraviť doplatok rozdielu medzi vypočítanou mzdou a minimálnou mzdou.

Porovnanie s rokom 2020

Minimálna mzda za rok 2021 narástla o 43€ mesačne alebo o 0,247€ za hodinu v porovnaní s rokom 2020. Zamestnanec si tak v čistom prilepší o 31,7€, avšak náklady zamestnávateľa, teda cena práce, narastie o 58,12€ na sumu 842,88€.*

Na presnejší výpočet mzdy môžete použiť napríklad túto mzdovú kalkulačku

Pri výpočte mzdy však netreba zabúdať ani na stupeň náročnosti práce (1-6), kde sa mzda prepočítavala koeficientom 1,0 až 2,0 (koeficient stúpa vždy o 0,2 každým pridaným stupňom). Keďže toto bola jedna z mála logických a jednoduchých výpočtov, tak ju bolo samozrejme potrebné zmeniť novelou § 120 ods 4 Zákonníka práce. A preto v roku 2021 sa príplatok za stupeň náročnosti práce pri minimálnej mzde vypočítava nasledujúcim vzorcom (mesačná minimálna mzda 2021 – mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce Minimálna mzda v jednotlivých stupňoch náročnosti práce vzrástla medziročne presne o 43€. Napríklad minimálna mzda pri 5. stupni náročnosti práce sa vypočíta nasledovne (580*1,8) + 43 = 1087€

Ak ste klientom LASSARDu a máte vy alebo vaši zamestnanci nastavenú minimálnu mzdu, tak od januára vám ju automaticky navýšime na zákonom stanovenú výšku. Túto zmenu budete vidieť vo výplatných páskach a platobných príkazoch, ktoré obdržíte vo februári.

*Na výpočet bol použitý modelový príklad – mesačná mzda pri 40 hodinovom pracovnom týždni, 1. stupeň náročnosti práce, nebola odpočítaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, bezdetný zamestnanec, bez invalidity)