Mzdy

Minimálna mzda v roku 2022

Od 1.1.2022 je zákonom stanovená minimálna mzda vo výške 646€ mesačne prípadne  3,713€ hodinovo pri 40 hodinovom úväzku. Minimálna mzda sa každý rok mení podľa automatického vzorca alebo podľa §7 ods. 1 a 2 zákona o  minimálnej mzde. Keďže ani v roku 2021 sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov pri rokovaní nezhodli na  minimálnej mzde do 15. júla, opäť platí rovnaký vzorec ako minulý rok. Ten určuje minimálnu mzdu ako 57% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2020. Teda dva roky pred kalendárny rokom za ktorý sa minimálna mzda určuje. 

Priemerná mesačná mzda v roku 2020 bola na úrovni 1133€, pričom 57% je 645,81€. Suma minimálnej mzdy sa vždy zaokrúhli na celé eurá nahor.  

Mzda zamestnancov teda nemôže byť menej ako spomínaných 646€ mesačne, alebo 3,713€ za hodinu. V prípade ak je mzda nižšia je potrebné spraviť doplatok rozdielu medzi vypočítanou mzdou a minimálnou mzdou. 

Porovnanie s rokom 2021 

Minimálna mzda za rok 2022 narastie o 23€ mesačne alebo o 0,133€ za hodinu v porovnaní s rokom 2021. Zamestnanec si tak v čistom “prilepší” o 17,21€, avšak náklady zamestnávateľa, teda cena práce, narastie o 31,09€ 58,12€ na sumu 873,37€.* 

Na presnejší výpočet mzdy môžete použiť napríklad túto webovú mzdovú kalkulačku. Prípadne si stiahnuť aplikáciu priamo do telefónu s operačným systémom Android alebo iOS.

Pri výpočte mzdy však netreba zabúdať ani na stupeň náročnosti práce. ) Pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa v roku 2022 minimálna mzda vypočíta nasledujúcim vzorcom: (mesačná minimálna mzda 2022 (646 €) – mesačná minimálna mzda 2020 (580 €)) + mesačná minimálna mzda 2020 (580 €) * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce. Koeficient je v rozmedzí 1,0 až 2,0 pričom stúpa vždy o 0,2 za každý stupeň náročnosti práce. 

Mesačná minimálna mzda podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce od 01.01.2022: 

Stupeň náročnosti práce  Koeficient  Minimálna mesačná mzda 
1,0 646 € 
1,2 762 € 
1,4 878 € 
1,6 994 € 
1,8 1110 € 
2,0 1226 € 
Tabuľka minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti práce

Ak ste klientom LASSARDu a máte vy alebo vaši zamestnanci nastavenú minimálnu mzdu, tak od januára vám ju automaticky navýšime na zákonom stanovenú výšku. (ak nám neuvediete inú, vyššiu mzdu) Túto zmenu budete vidieť vo výplatných páskach a platobných príkazoch, ktoré obdržíte vo februári. 

*Na výpočet bol použitý modelový príklad – mesačná mzda pri 40 hodinovom pracovnom týždni, 1. stupeň náročnosti práce, nebola odpočítaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, bezdetný zamestnanec, bez invalidity)