Flexibilita

Delighting users with simple and functional campaigns, products and services.

Rýchla komunikácia

Brands are business assets. They drive choice, create value, and engender loyalty.

Kontrola

Find success in the digital world, where clients love evolving technologies.

Náš overený proces.

 • Doručenie dokladov (do 15. dňa)
  Využitím online účtovníctva môžete doklady nahrávať priebežne tak ako vám chodia od vašich obchodných partnerov. Nemáme problém ani s klasickým doručením dokladov k nám do kancelárie alebo poštou. Takéto doklady následne digitalizujeme aby ste k ním mali prístup odkiaľkoľvek.
 • Spracovanie účtovných dokladov (do 20. dňa)
  Všetky doručené doklady spracujeme a komunikujeme prípadné nedostatky alebo chýbajúce doklady.
 • Vytvorenie priznania k DPH (do 25. dňa)
 • Dôsledná kontrola (do 30. dňa)
  Vaše účtovníctvo každý mesiac kontrolujeme v troch fázach. Takýmto procesom eliminujeme viac ako 95% chýb, ktoré môžu vzniknúť drobnými chybami alebo nepozornosťami. Prvú detailnú kontrolu účtovníctva vykonáva váš účtovník. Následne je odoslané takéto účtovníctvo na schválenie priradeným managerom. Oba tieto kroky sa vykonávajú každý mesiac. Posledným stupňom je náhodná kontrola vykonávaná minimálne 4 krát za rok.
 • Reporting (do 5. dňa)
  Po dôkladnom skontrolovaním vám odosielame prehľadný report, v ktorom sú vizualizované všetky potrebné výstupy z vášho účtovníctva.