Koronavírus opatrenia

Novinky v rámci projektu „PRVÁ POMOC PLUS PLUS“ platné od 1.2.2021

Po dlhšom čase sme sa predsa len dočkali možnosti požiadať o opatrenia 3A a 3B aj za mesiac február 2021. Od 1.2.2021 vstupuje do platnosti Prvá pomoc PLUS PLUS pod dodatkom č.2 v označení SA.62004 (2021/N). Hlavným rozdielom novej formy pomoci je preplatenie 100% ceny práce za prekážky na strane zamestnávateľa pri opatrení 3A alebo 100% celkovej ceny práce podľa výšky percentuálneho poklesu tržieb pri opatrení 3B. Všetky ostatné detaily Prvej pomoci PLUS PLUS si môžete prečítať v tomto článku, ktorý sme pre vás v minulosti pripravili.

Je však nutné podotknúť, že Prvá pomoc PLUS PLUS sa čerpá len z „oddielu 3.1 Dočasného rámca“, ktorý má svoje limity. Prvým limitom je celková hodnota, ktorú môžete z tohto dočasného rámca vyčerpať. Táto hodnota je vo výške 1,8 milióna eur na jednu spoločnosť. Nakoľko pre väčšinu malých a stredných podnikov nie je táto informácia relevantná, nebudeme uvádzať presné detaily tejto podmienky. V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, nájdete ich v tomto dokumente.

Ďalším veľmi dôležitým pravidlom pri čerpaní dočasného rámca je podmienka, že podnik nebol v ťažkostiach k 31.12.2019. Definíciu podniku v ťažkostiach nájdete tu. V prípade záujmu si môžete vykonať pre vašu spoločnosť test podniku v ťažkostiach, pričom všetky potrebné dokumenty k tomuto testu nájdete v tomto súbore. Ak ste naším klientom, neváhajte sa spýtať vášho účtovníka a ten vám bez problémov odpovie na túto otázku. Poskytne vám informácie nielen o tom či je vaša spoločnosť v ťažkostiach, ale taktiež vám spraví aj test podniku v ťažkostiach k 31.12.2019. Ak aj vaša spoločnosť bola k 31.12.2019 v ťažkostiach, neznamená to, že nemôžete požiadať o príspevok podľa opatrenia 3A alebo 3B. Aj v tejto situácii máte nárok na príspevok z opatrenia 3A alebo 3B, avšak len vo výške 80% celkovej ceny práce. Výška príspevku bude teda taká istá, ako tomu bolo doposiaľ.

Drobná zmena nastala aj pri posudzovaní poklesu tržieb. Nakoľko bol už rok 2020 pandemickým rokom a tržby boli znížené, tak by nebolo vhodné porovnávať napríklad marec 2021 oproti marcu 2020. Preto existuje nasledovná možnosť výberu, pričom si každý žiadateľ zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Na výber máte z týchto 5 možností:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020)
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, resp. 2020
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.