Digitálne účtovníctvo, Účtovníctvo a dane

Obojsmerná komunikácia s finančnou správou

Pred pár dňami, konkrétne 25.10.2021, finančná správa na svojom webe oznámila novinku v spôsobe komunikácie s daňovým úradom. Jedná sa o elektronickú obojsmernú komunikáciu. Doposiaľ bolo možné iba odosielať všetky dokumenty daňovému úradu elektronicky cez ich vlastný portál. Od 1.1.2022 však nastane zmena aj v prijímaní dokumentov.  

Namiesto doporučených listov, ktoré si podnikatelia často našli iba v podobe žltých lístkov v schránke, vám bude daňový úrad zasielať dokumenty prostredníctvom dátovej schránky Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk.  

Máte teda o jeden dôvod naviac, prečo si musíte sledovať vašu elektronickú schránku, ktorú ma mimochodom aktívnu každý štatutárny orgán obchodnej spoločnosti.  

Radi by sme vám preto pripomenuli aby ste si skontrolovali váš prístup na slovensko.sk a pozreli si jednotlivé schránky firiem. Zároveň odporúčame nastaviť si notifikácie o prijatých správach, či už prostrednictvom SMS alebo na váš e-mail. Predídete tým problémom a prípadným sankciám. Treba mať stále na mysli, že pri prijatí správ sa môže, a často sa aj uplatňuje, fikcia doručenia https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail/_fikcia-dorucenia V skratke to znamená, že každá správa do vlastných rúk sa po lehote 15 dní považuje za doručenú. A to aj v prípade, že ste ju prehliadli a vôbec o nej neviete. 

Takže ak budete mať po novom roku dlhé obdobie, za ktoré si v schránke nenájdete žltý lístok od daňového úradu, neznemaná to, že sa o vás nezaujímajú. Len vám tieto správy skrátka posielajú elektronicky.  

My pevne veríme, že to aj takto bude fungovať (možno aj lepšie ako doteraz), a že všetky správy, ktoré dostanete skončia u vášho účtovníka.  

Viac informácií nájdete na linku https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_obk-ts