Koronavírus opatrenia

Odvody do Sociálnej poisťovne za obdobie január 2021 si môžete odložiť, ak Vám poklesli tržby

Zamestnávatelia alebo SZČO majú možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o odklad odvodov (za časť poistného za zamestnávateľa) za obdobie január 2021 a to až do 30 júna 2021. Nárok na odklad odvodov majú zamestnávatelia alebo SZČO len ak ich pokles tržieb bol viac ako 40%. Spôsoby výpočtu poklesu tržieb za mesiac január 2021 sú tri:

  • s výškou tržieb za mesiac január 2020 alebo,
  • s mesačnou priemernou tržbou za rok 2020 (ak ste vykonávali činnosť po celý rok 2020) alebo,
  • s výškou tržieb za mesiac február 2020 (ak ste nevykonávali činnosť v januári 2020)

V prípade ak ste dosiahli uvedený pokles v mesiaci január 2021, zároveň ste klientom spoločnosti LASSARD a máte záujem o odklad, prosím kontaktujte naše mzdové oddelenie.

Elektronický formulár je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie—odklad-poistneho-za-januar-2021/69299s

Ak by ste mali záujem prečítať si viac informácií o odklade odvodov za mesiac január 2021, nájdete ich na stránke:
https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-splatnost-odvodov-za-januar-2021/68337s#10g