Koronavírus opatrenia

OTP režim na pracovisku – manuál

OTP režim na pracovisku od 29.11.2021

Na základe uznesenia vlády SR č. 688 zo dňa 24.11.2011 sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť na pracovisku režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a to od pondelka 29.11.2021. Splnenie podmienok očkovaní, resp. prekonaní zostáva rovnaký ako doteraz a teda za zaočkovanú osobu sa považuje ten, u koho ubehlo 14 dní od podania 2. dávky očkovacej látky (pri dvojdávkovej vakcíne) alebo 21 dní od podania jednodávkovej vakcíny.
Za prekonanú sa považuje každá osoba, ktorá absolvovala RT-PCR test s pozitívnym výsledkom pred nie viac ako 180 dňami.

Za testovanú sa bude pre režim OTP na pracovisku považovať osoba, ktorá absolvovala certifikovaný test (RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny) s negatívnym výsledkom pred nie viac ako 7 dňami. V praxi teda každý zamestnanec, ktorý nie je očkovaný alebo prekonaný a zdržuje sa na pracovisku, musí byť testovaný raz za týždeň.

Forma testovania

Zamestnanec sa môže nechať otestovať prostredníctvom MOM a následne sa týmto testom preukázať zamestnávateľovi pri vstupe na pracovisko. Zamestnávateľ je ale povinný zabezpečiť možnosť otestovania sa zamestnancov priamo na pracovisku a to prostredníctvom samotestov.

Zodpovedná osoba

Zamestnávateľ je zároveň povinný poveriť autorizovanú osobu (napr. niekoho zo zamestnancov), ktorá bude dohliadať na prevedenie samotestovania. Táto osoba bude viesť evidenciu výsledkov samotestovania, kde bude takisto evidovať aj výsledky predložených potvrdení z MOM pracovísk u tých zamestnancov, ktorí sa otestujú týmto spôsobom. Evidencia musí byť v rozsahu údajov ako meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a výsledok testovania.
Po negatívnom výsledku testu autorizovaná osoba vydá zamestnancovi podpísané potvrdenie, ktoré je platné pre vstup zamestnanca na pracovisko.

Kompenzácia nákladov spojených s testovaním

Štát bude zamestnávateľom kompenzovať náklady na testovanie a to pevne stanovenou sumou 5,- eur za jeden test plus 1,- eur na náklady spojené s testovaním. To znamená, že na každého otestovaného zamestnanca zinkasuje zamestnávateľ 6,- eur. Nárok na príspevok je 1x týždenne a iba na zamestnanca, u ktorého je potrebné vykonať testovanie.
Testy si musí zamestnávateľ zabezpečiť sám a to buď prostredníctvom lekárne, internetového obchodu alebo priamo u distribútora liekov.

Nárok na kompenzáciu testov je momentálne stanovený na obdobie od 29.11.2021 do 31.12.2021 a to v maximálnom počte 5 kusov na jedného zamestnanca, ktorý musí absolvovať testovanie. Žiadosť o kompenzáciu bude zamestnávateľ môcť podať v priebehu januára.

Kompletný manuál pripravený Ministerstvom hospodárstva SR je dostupný na tomto odkaze: https://www.mhsr.sk/manual?fbclid=IwAR2Xk5IVCw9Qc0flrfRNZLf8jg7TlS8p2C68WdbhTLqJ7_ZB8sTVhuQrXJw