Koronavírus opatrenia

„Prvá pomoc plus“ pre podnikateľov v koronakríze

prinášame vám najnovšie informácie týkajúce sa finančnej podpory v rámci aktuálnych obmedzení vyhlásených vládou v boji proti pandémii koronavírusu.

Všetky nižšie uvedené opatrenia majú zatiaľ iba informatívny charakter, pretože neboli definitívne schválené vládou SR, boli ale odprezentované vedúcimi predstaviteľmi a preto je pravdepodobné, že budú platiť v danej podobe. Navyše sa nejedná o opatrenia nové, ale tie, ktoré boli v platnosti už počas 1. vlny karantény, akurát by sa mali zvýšiť sumy príspevkov, ktoré budú subjektom poskytnuté.

Nová pomoc je vládou prezentovaná ako „Prvá pomoc plus“ a mala by sa dať čerpať od novembra za október.

Nárok na finančnú podporu budú mať:

 • zamestnávatelia (živnostníci, firmy)
 • živnostníci, ktorí nie sú zamestnávateľmi
 • osoby pracujúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru (t.j. dohodári pracujúci na Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o brigádnickej činnosti)
 • jednoosobové s.r.o.
 • slobodné povolania
 • vybrané subjekty v cestovnom ruchu

Zamestnávatelia (živnostníci, firmy)

Všetky firmy a živnostníci, ktoré zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca majú možnosť čerpať pomoc v rámci jedného z troch opatrení, na základe ich situácie:

 1. Opatrenie 1 – je určené pre všetkých zamestnávateľov, ktorí majú na základe rozhodnutia krízového štábu a úradu verejného zdravotníctva zatvorenú svoju prevádzku. V rámci tohto opatrenia môže zamestnávateľ čerpať 80 % z celkovej ceny práce mzdy každého zamestnanca (maximálne do výšky 1100 €).
 2. Opatrenie 3A – je určené pre zamestnávateľov, ktorí síce nemajú povinne zatvorenú prevádzku, ale v dôsledku zníženého dopytu nevedia svojim zamestnancom prideľovať prácu. V takom prípade môžu čerpať príspevok na zamestnancov, ktorým musia dať voľno, pretože pre nich nemajú prácu. Tento príspevok je vo výške 80 % z celkovej ceny práce daných zamestnancov (maximálne do výšky 1100 €).
 3. Opatrenie 3B – je určené pre zamestnávateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť aj naďalej, ale v dôsledku zníženého dopytu im poklesli tržby. Pokles tržieb sa porovnáva oproti rovnakému mesiacu minulého roka. Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého svojho zamestnanca

Výška príspevkov – Opatrenie 3B

Pokles tržiebVýška príspevku
menej ako 20%0 €
20% – 39,99%270 €
40% – 59,99%450 €
60% – 79,99%630 €
80% a viac810 €

Živnostníci, ktorí nie sú zamestnávateľmi

Živnostníci, ktorí podnikajú samostatne a nezamestnávajú žiadnych zamestnancov majú možnosť čerpať pomoc v rámci dvoch opatrení:

 1. Opatrenie 2 – živnostníci, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť. Podmienkou je, aby bol živnostník nemocensky a dôchodkovo poistený pred dátumom 31.03.2020 a poistenie mu naďalej trvalo (tento dátum platí v rámci aktuálnych opatrení, či sa bude s novou pomocou posúvať aj dátum zatiaľ nie je jasné). Pri výške pomoci sa posudzuje pokles tržieb oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka:
Pokles tržiebVýška príspevku
menej ako 20%0 €
20% – 39,99%270 €
40% – 59,99%450 €
60% – 79,99%630 €
80% a viac810 €
 1. Opatrenie 4A – živnostníci, ktorí nie sú nemocensky ani dôchodkovo poistení (t.j. neplatia mesačne odvody do Sociálnej poisťovne) a zároveň nemajú okrem živnosti žiadny iný príjem. Výška príspevku by mala byť vo výške 315 € mesačne.

Jednoosobové s.r.o.

Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v s.r.o., zároveň jej konateľom a nie je jej zamestnancom a takisto nemá žiadny iný príjem. Takáto osoba bude ma nárok na príspevok vo výške 315 € mesačne.

Slobodné povolania

Do tejto kategórie patria napr. umelci alebo športovci a na základe prezentovaných informácií budú mať nárok na príspevok aj v prípade, ak sú zároveň popri slobodnom povolaní zamestnaný v pracovnom pomere alebo sú živnostníkmi. Od celkovej výšky príspevku sa im odpočíta čistý príjem, ktorý dosahujú v rámci zamestnania alebo podnikania. Podrobnosti však zatiaľ neboli zverejnené.

Vybrané subjekty v cestovnom ruchu

Pri tomto opatrení budú mať nárok na poskytnutie pomoci subjekty pôsobiace v domácom cestovnom ruchu, ako napr. reštaurácie, hotely, penzióny, kúpaliská, zoologické záhrady, zábavné parky, prevádzkovatelia lanoviek a pod. Podrobná schéma pomoci zatiaľ nebola načrtnutá, ale vláda vyčlenila na túto pomoc spolu 100 miliónov eur.

Nárok by mali mať subjekty, ktorým poklesli tržby o viac ako 40 % oproti roku 2019, pričom výška príspevku by sa mala pohybovať v rozmedzí od 4 % do 10 % z ich minuloročných tržieb.

Ako sme spomenuli vyššie, tak ide zatiaľ o navrhované riešenie a ešte musí prejsť schvaľovacím procesom. Akonáhle budú zverejnené ďalšie informácie, tak vás o nich budeme informovať. Podrobnejšie informácie o schéme poskytovania pomoci ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia pomoc nájdete na stránke www.pomahameludom.sk