Digitálne účtovníctvo

Sociálna poisťovňa – zriadenie splnomocneného prístupu elektronicky

V tomto článku si podrobne popíšeme návod ako vyriešiť komunikáciu so Sociálnou poisťovňou elektronicky, z pohodlia domova. Samotná elektronická komunikácia zo sociálnou poisťovňou funguje na princípu plnej moci. Vy ako konateľ spoločnosti, splnomocníte spoločnosť LASSARD a tá za vás odosiela všetky potrebné výkazy a formuláre. To je už dlhodobo najspoľahlivejší spôsob komunikácia, ktorý sa teraz nemení.  

Mení sa spôsob ako túto komunikáciou vôbec vybaviť. Doposiaľ to fungovalo na osobnej návšteve pobočky sociálnej poisťovne. My sme tam museli ísť, vy ste nám zase museli doručiť plnú moc s overeným podpisom u notára. Takto vznikali zbytočné náklady a časové straty na oboch stranách. Odteraz môžeme už celú túto komunikáciou vybaviť elektronicky a „pohodlne“ cez portál www.slovensko.sk  

Na začiatok si skontrolujte či máte všetko čo budete potrebovať: 

 • Občiansky preukaz s čipom 
 • Čítačku pre občiansky preukaz, 
 • Aktivovaný KEP, 
 • Zopár aplikácií, ktoré nájdete tu https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie 
 • Plugin do prehliadača Disig Web Signer 
 • A v neposlednom rade pevné nervy a šťastie aby najdrahší portál slovensko.sk fungoval správne. 

V tomto článku vás prevediem celým postupom, pričom budem používať prehliadať Chrome (verzia 97.0.4692.99), plugin pre Chrome s názvom Disig Web Signer 1.0.7 a balík aplikácií D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.29 

Najskôr je potrebné zistiť, či ste nový zamestnávateľ a zo sociálnou poisťovňou ste ešte nemali žiadne dočinenia, alebo ste už zamestnávateľ a prípadne len meníte účtovnú spoločnosť alebo mzdovú účtovníčku. Od tohto sa budú odvíjať dokumenty, ktoré vám zašleme, a ktoré budú potrebné priložiť k žiadosti. 

Nový zamestnávateľ  Starý zamestnávateľ – zmena účtovníka  
Celý tento proces je potrebné spraviť v čase, keď zistíte, že budete prihlasovať nového zamestnanca. Do elektronických služieb sociálnej poisťovne sa nemôžte prihlásiť ako zamestnávateľ len tak. Práve naopak, budete potrebovať aj prihlášku nového zamestnanca.  

Dokumenty, ktoré od nás obdržíte: 
– Plná moc na doručovanie písomností elektronickou formou do sociálnej poisťovne 
– Prihláška nového zamestnávateľa Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného  
V tomto prípade to bude o niečo jednoduchšie. Celý proces, začne pri začiatku našej spolupráce kedy vám pošleme všetky potrebné dokumenty.  

Dokumenty, ktoré od nás obdržíte: 
– Plná moc na doručovanie písomností elektronickou formou do sociálnej poisťovne 
– Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného  

Postup na odosielanie dokumentov je už potom totožný. Dokumenty vám doručíme vo formáte PDF, pričom už nebude potrebné robiť žiadne úpravy týchto dokumentov. Prípadne ak by ste chceli tak môžete, ale nemusíte, podpísať plnú moc „perom“ a naskenovať tento dokument do PDF. Neskôr aj tak budete tento dokument podpisovať KEPom pomocou vášho občianskeho, takže tento krok môžete preskočiť. 

 1. Teraz prechádzame na portál www.slovensko.sk, občiansky preukaz máme v čítačke, a sme prihlásený do aplikácie EID pomocou 6-miestneho BOK kódu (https://www.slovensko.sk/sk/navody/postup-pri-prihlaseni-portal) . 
 1. Z ľavého postranného menu vyberieme možnosť Všeobecná agenda. 
 1. Vyhľadáme poskytovateľa služieb Sociálna poisťovňa 
 1. Prihlásime sa so slovenským občianskym preukazom. Opäť budeme potrebovať 6-miestny BOK kód. 
 1. Vyberiete si subjekt pre zastupovanie. V tomto prípade vyberáte ten subjekt, pre ktorí vybavujete elektronickú komunikáciu.  
 1. Po výbere subjekt vás presmeruje na elektronický formulár. Tento formulár nie je nijako štruktúrovaný. Je to kvázi voľný text, ktorý posielate sociálnej poisťovní. V poliach údaje o správe nemusíte vypĺňať nič. Prejdete plynulo do sekcie Elektronický dokument.  
 1. Do predmetu a textu vyplníte text, ktorý vám pošleme mailom spolu s prílohami potrebnými na vybavenie tejto komunikácie 
 1. V časti Prílohy vyberiete možnosť Nahrať prílohu z počítača. Tam priložíte všetky prílohy PDF, ktoré vám pošleme e-mailom (2 alebo 3 súbory, v závislosti od hore spomínaného). 

(Prílohy na obrázku sú iba ilustračné. Ide hlavne o ilustráciu stavu v podpise na portály slovensko.sk) 

 1. Veľmi dôležitým krokom je následne tieto prílohy podpísať. Ako si môžete všimnúť tak v stĺpci Podpisy je napísané Nie. To znamená, že tieto dokumenty nie sú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.  
 1. Kliknete teda na jednotlivých dokumentoch na text Podpísať. V prípade, ak máte všetko nainštalované a funkčné, otvorí vám automaticky aplikáciu D.Signer/XAdES.NET 
 1. Po kliknutí na Podpísať sa vám otvorí okno s výberom certifikátov. Vyberiete si certifikát s vaším menom, kde vydavateľom je SVK eID ACA. V prípade ka ho tam nevidíte tak skúste vybrať občiansky z čítačky a dať na novo. Ak tam certifikát už máte a stlačíte OK budete vyzvaný na zadanie KEP PIN.  
 1. Ak ste všetko úspešne podpísali tak uvidíte pri jednotlivých dokumentoch v stĺpci Podpisy Áno. To je správne a môžete to zopakovať na každom nahratom dokumente. 

(Prílohy na obrázku sú iba ilustračné. Ide hlavne o ilustráciu stavu v podpise na portály slovensko.sk) 

 1. Následne po podpísaní všetkých príloh sa vrátite o kúsok vyššie, kde máte predmet a text. Tam dáte tiež Podpísať. Týmto podpíšete celé podanie. Po podpísaní celého dokumentu sa vám na stránke objaví zelený pás s informáciou, že dokument je podpísaný. Po tomto podpise už podanie nemôžete nijako meniť. V prípade ak by ste chceli text podania zmeniť, musíte odobrať podpis, zmeniť text a následne opäť podpísať. 
 1. Posledným krokom je všetky tieto podpísané prílohy, aj podanie odoslať. Tlačidlo sa nachádza dole na stránke pod sekciou s prílohami. 

A to je všetko. Práve teraz ste úspešne odoslali podpísané dokumenty z pohodlia domova. Takto sme nahradili celý postup od overenia podpisu u notára až po osobnú návštevu pobočky sociálnej poisťovne.