Účtovníctvo a dane

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Zaplatili ste minulý rok v rámci svojho podnikania DPH v zahraničí  (inom členskom štáte EÚ) a chceli by ste si ju vyžiadať naspäť? V nasledujúcom článku vám prezradíme ako na to. 

Ak v rámci svojho podnikania spolupracujete so zahraničnými partnermi, resp. cestujete na zahraničné služobné cesty, tak určite viete, že v niektorých prípadoch ste nútení zaplatiť DPH v štáte, v ktorom nakupujete tovar alebo službu. Ide najmä o situácie, keď niečo nakupujete priamo na mieste v inom štáte, ako napr. pohonné hmoty do služobného auta, materiál vo veľkosklade, prípadne si zaplatíte ubytovanie v hoteli alebo si necháte opraviť firemné auto v miestnom servise. 

Prečo musíte DPH v zahraničí platiť?

Táto skutočnosť súvisí s definíciou „miesto dodania služby/tovaru“, ktorú používa slovenský zákon o dani z pridanej hodnoty a takisto aj európska legislatíva. Platitelia DPH sú zvyknutí, že ak si objednajú tovar alebo službu od dodávateľa zo zahraničia, pričom tovar im dovezú priamo na územie SR, resp. im službu dodajú „na diaľku“, tak je na faktúre uvedená nulová DPH spolu s pojmom „Reverse charge“, prípadne „Prenesenie daňovej povinnosti“. Toto ale neplatí, ak ste v danej zahraničnej krajine a niečo tam nakúpite. V takom prípade zaplatíte daň priamo predajcovi, ktorý ju odvedie daňovému úradu v tomto štáte.  

Vedeli ste však, že môžete požiadať zahraničnú finančnú správu o vrátenie DPH, ktorú ste tam zaplatili? Navyše je celoeurópsky systém vrátenia dane zjednodušený a prostredníctvom portálu slovenskej finančnej správy je možné podať súhrnnú žiadosť, do ktorej zahrniete všetky doklady z jednotlivých štátov, z ktorých chcete vrátiť daň. 

Samozrejme sa môže stať, že vám nevrátia celú čiastku DPH, ktorú ste žiadali. Každý štát totiž tieto žiadosti kontroluje a podľa svojich vlastných pravidiel schvaľuje. Niektoré štáty napríklad nevracajú DPH z ubytovacích služieb, cestovných služieb, výdavkov na automobily, nákupu nehnuteľností a pod. Preto sa v žiadosti vypĺňajú osobitne všetky doklady, z ktorých žiadate vrátenie DPH, niektoré sa musia predkladať aj formou kópie dokladu, všetko záleží od konkrétnej krajiny. 

PODMIENKY PRE PODANIE ŽIADOSTI O VRÁTENIE DPH

1. Žiadateľ je platiteľom DPH vo svojej krajine (v SR je platiteľom podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) 

2. Vrátenie DPH sa žiada z členského štátu EÚ 

3. Žiadateľ nakúpil tovar alebo služby v členskom štáte s daňou na účely svojho podnikania 

4. Suma nárokovanej dane na vrátenie je najmenej 50 € (ak sa žiada za obdobie kalendárneho roka), prípadne najmenej 400 € (ak sa žiada za obdobie kratšie ako kalendárny rok, ale dlhšie ako 3 mesiace) 

Termín na podanie žiadosti je 30.9. za predchádzajúci kalendárny rok. 

Ak ste našim klientom a máte záujem o vrátenie DPH zo zahraničia, tak nás kontaktujte. Ak nie ste našim klientom, tak sa ním môžete veľmi ľahko stať, stačí nám napísať cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.